Aktualności

Konkurs plastyczny - Laurka dla mojej Mamy

                            

                                   Gminna Biblioteka Publiczna w Przywidzu

                                               O G Ł A S Z A 
               
                      Konkurs plastyczny -   L a u r  k a   d l a   m o j e j   M a m y
 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Gminy Przywidz

Technika wykonania prac : dowolna np. wydzieranki, malowanki, wycinanki, ażurowe i inne

Prace mają być wykonane indywidualnie i własnoręcznie, o wymiarach A4 ( bez wierszyków)

Każdy uczestnik  może zgłosić do konkursu jedną pracę

Prace konkursowe starannie podpisane (imię,nazwisko,adres,nazwa szkoły i klasa)należy
składać w Bibliotece Gminnej do dnia 23 maja 2017 roku

Prace oceniane będą w następujących kategoriach  Kl. "0" - II
                                                                                   kl.III - IV
                                                                                   kl. V - VI
                                                                                   Gimnazjum


Zgłaszane do konkursu prace nie będą zwaracane lecz zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej
w Bibliotece

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 maja 2017 roku

      Zapraszamy wszystkich chętnych do wziecia udziału w tym konkursie !!!!!